Bureaucratie smoort idee ketenzorg

Betaalbaarheid van de gezondheidszorg komt de komende decennia steeds nadrukkelijker op de politieke agenda. Met de afname van de beroepsbevolking, de vergrijzing, en de wens voor zorg op maat ligt teleurstelling op de loer. Om dit af te wenden is de chronische zorg bij het ministerie van Volksgezondheid topprioriteit.

Lees artikel in FD http://tinyurl.com/6k3tqp7

 

Tags: ,

Comments are closed.