De Slagers die hun eigen waar keuren…

Als je het percentage uitspraken van Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de NMA optelt blijkt dat verzekeraars en VWS substantieel meer winnen dan de zorgverleners. Iedere statisticus kan je uitleggen dat het systeem dan niet klopt en een eerlijke scheidsrechter, in de vorm van rechter, is geen garantie. De rechter toetst aan de hand van de wet en daar begint de ellende: zorgverleners zitten opgescheept met een niet goed uitgewerkte Wet marktordening gezondheidszorg (WMG) die de marktwerking adepten de zorgaanbieders in de maag hebben gesplitst.

De wetgever voorzag een aantal problemen niet die nu in de praktijk duidelijk worden. Bij vragen in de Eerste en Tweede kamer ten tijde van de invoering van de WMG blijken al een aantal essentiële waarborgen te ontbreken als het gaat om de bescherming van de zorgverlener. In het schriftelijk verslag van 12 december 2006 blijkt al hoe beperkt de beroepsmogelijkheden van de zorgverlener is.

Alleen bij een perfecte Gausscurve heeft de NZA en NMA bestaansrecht.

Comments are closed.