Brief aan Theo L. te U.

Aan: NZa

t.a.v mr.drs. T.W. Langejan

Postbus 3017
3502 GA Utrecht

 Heerhugowaard, 27 november 2011

 Betreft: 1 – anticiperend informatieverzoek Tariefbeschikking Huisartsenzorg  2012                    

              2 – eventueel nieuw “kostenonderzoek Huisartsenzorg”

 Geachte heer Langejan,

 Binnenkort dient de NZa, op verzoek van de minister van VWS, met een tariefbeschikking te komen voor de Huisartsenzorg 2012.

Wilt U zo vriendelijk zijn, gelijktijdig met de publicatie van deze tariefbeschikking, ondergetekende de volledige getalsmatige onderbouwing van deze tariefbeschikking te doen toekomen? En dit verzoek desnoods als anticiperend WOB-verzoek te beschouwen, mocht de NZa in gebreke blijven dit tegelijkertijd te doen.

Vanwaar dit verzoek? Uw medewerkers, mr T. H. T. W. Zee en mr R.F.D. Lips, beweren dat de legitimiteit van het “Kostenonderzoek Huisartsenzorg 2008-2009” niet ter discussie staat omdat er geen bezwaar is gemaakt tegen de Tariefbeschikking Huisartsenzorg 2010.

Dat is een opmerkelijke bewering want de NZa heeft nimmer, sinds de start van het nieuwe zorgstelsel in 2006, de getalsmatige onderbouwing van de jaarlijkse tariefbeschikkingen m.b.t. de Huisartsenzorg gemotiveerd kenbaar gemaakt, openbaar en transparant gepubliceerd zodat elke zorgverlener er notie van kon nemen.

Over meetbare kwaliteit gesproken: wie transparantie eist van zorgverleners mag dus eerst bij zichzelf beginnen! 

Indien minister Klink destijds zo zeker was van de conclusies van het “NZa kostenonderzoek 2008-2009” had hij ongetwijfeld 340 miljoen Euro kunnen terugvorderen bij de huisartsen. Dat deed de minister niet. Nee, minister Klink dacht destijds 127 miljoen Euro te kunnen bezuinigen op de huisartsenzorg maar óók dat deed hij niet. De spindokters bij VWS wilden de media en huisartsen doen geloven dat het Ministerie van VWS 127 miljoen elders had gevonden: bij de apothekers. Dus minister Klink liet 340 miljoen Euro liggen terwijl de kosten van de Mexicaanse Griep ook nog op het Ministerie van Financiën afkwamen. Wie maakt zich hier geloofwaardig? Wat er nu wel of niet bezuinigd is is voor ondergetekende, en waarschijnlijk niet alleen voor hem, een groot raadsel. 

En over geloofwaardigheid gesproken: de Nationale Ombudsman gaf een dringend advies (n.a.v. klachten) aan de NZa: “Wel stelt de NO dat het kennelijk niet is gelukt om gedurende en over het onderzoek zo met de onderzochten te communiceren dat zij het gevoel hebben dat de NZa voldoende oog heeft voor de problemen die medewerking aan het onderzoek met zich meebrengen. Daarom geeft Nationale Ombudsman de NZa de aanbeveling om te bekijken of er verbeteringen mogelijk zijn in de communicatie.” (Rapport NO 2010/368)

 Wat heeft de NZa – aangezien er geen woord aan dit rapport van de Nationale Ombudsman besteed is in het NZA Jaarverslag 2010 – met dit advies gedaan en wanneer komt er nu een nieuw “Kostenonderzoek huisartsenzorg” waaruit blijkt dat dit advies is meegewogen?

 In afwachting van Uw reactie.

 Hoogachtend,

 G K Mitrasing, huisarts

Hortensialaan 162

1702 KJ Heerhugowaard

Tags: Nederlandse Zorgautoriteit, NZa, Huisarts, Marktwerking in de zorg, Dutch Health Authority VPHuisartsen, LHV, VWS, Edith Schippers, ZN, NMA, Nationale Ombudsman

48 Responses to “Brief aan Theo L. te U.”

 1. … [Trackback]

  […] There you can find 28608 additional Info to that Topic: devogelvrijehuisarts.nl/?page_id=721 […]

 2. … [Trackback]

  […] Read More on on that Topic: devogelvrijehuisarts.nl/?page_id=721 […]

 3. … [Trackback]

  […] Read More here to that Topic: devogelvrijehuisarts.nl/?page_id=721 […]

 4. … [Trackback]

  […] There you will find 53613 more Information on that Topic: devogelvrijehuisarts.nl/?page_id=721 […]

 5. … [Trackback]

  […] Here you will find 7668 additional Information on that Topic: devogelvrijehuisarts.nl/?page_id=721 […]

 6. … [Trackback]

  […] Find More on that Topic: devogelvrijehuisarts.nl/?page_id=721 […]

 7. yehyeh.com says:

  … [Trackback]

  […] Here you will find 30054 additional Info on that Topic: devogelvrijehuisarts.nl/?page_id=721 […]

 8. bonanza178 says:

  … [Trackback]

  […] Find More here on that Topic: devogelvrijehuisarts.nl/?page_id=721 […]

 9. … [Trackback]

  […] Information to that Topic: devogelvrijehuisarts.nl/?page_id=721 […]

 10. slot88 demo says:

  … [Trackback]

  […] Here you will find 70919 additional Info to that Topic: devogelvrijehuisarts.nl/?page_id=721 […]

 11. … [Trackback]

  […] Find More here to that Topic: devogelvrijehuisarts.nl/?page_id=721 […]

 12. … [Trackback]

  […] Find More on on that Topic: devogelvrijehuisarts.nl/?page_id=721 […]

 13. … [Trackback]

  […] Find More on to that Topic: devogelvrijehuisarts.nl/?page_id=721 […]

 14. … [Trackback]

  […] Find More on on that Topic: devogelvrijehuisarts.nl/?page_id=721 […]

 15. … [Trackback]

  […] Read More on that Topic: devogelvrijehuisarts.nl/?page_id=721 […]

 16. 3 MMC says:

  … [Trackback]

  […] Read More to that Topic: devogelvrijehuisarts.nl/?page_id=721 […]

 17. … [Trackback]

  […] Find More to that Topic: devogelvrijehuisarts.nl/?page_id=721 […]

 18. … [Trackback]

  […] Info on that Topic: devogelvrijehuisarts.nl/?page_id=721 […]

 19. … [Trackback]

  […] Find More here on that Topic: devogelvrijehuisarts.nl/?page_id=721 […]

 20. … [Trackback]

  […] Here you can find 64751 more Info on that Topic: devogelvrijehuisarts.nl/?page_id=721 […]

 21. … [Trackback]

  […] There you will find 38759 more Information on that Topic: devogelvrijehuisarts.nl/?page_id=721 […]

 22. bonanza178 says:

  … [Trackback]

  […] Info on that Topic: devogelvrijehuisarts.nl/?page_id=721 […]

 23. superkaya88 says:

  … [Trackback]

  […] Here you can find 19938 additional Information on that Topic: devogelvrijehuisarts.nl/?page_id=721 […]

 24. … [Trackback]

  […] Read More on to that Topic: devogelvrijehuisarts.nl/?page_id=721 […]

 25. … [Trackback]

  […] Find More on on that Topic: devogelvrijehuisarts.nl/?page_id=721 […]

 26. … [Trackback]

  […] Read More on on that Topic: devogelvrijehuisarts.nl/?page_id=721 […]

 27. … [Trackback]

  […] Info to that Topic: devogelvrijehuisarts.nl/?page_id=721 […]

 28. … [Trackback]

  […] There you will find 78104 more Info on that Topic: devogelvrijehuisarts.nl/?page_id=721 […]

 29. … [Trackback]

  […] There you can find 15919 more Info to that Topic: devogelvrijehuisarts.nl/?page_id=721 […]

 30. Huayyim says:

  … [Trackback]

  […] Here you will find 25054 more Information to that Topic: devogelvrijehuisarts.nl/?page_id=721 […]

 31. … [Trackback]

  […] Here you will find 37284 more Information on that Topic: devogelvrijehuisarts.nl/?page_id=721 […]

 32. … [Trackback]

  […] Find More on that Topic: devogelvrijehuisarts.nl/?page_id=721 […]

 33. … [Trackback]

  […] There you can find 52621 additional Info on that Topic: devogelvrijehuisarts.nl/?page_id=721 […]

 34. … [Trackback]

  […] There you will find 71992 additional Info on that Topic: devogelvrijehuisarts.nl/?page_id=721 […]

 35. bonanza178 says:

  … [Trackback]

  […] Read More on on that Topic: devogelvrijehuisarts.nl/?page_id=721 […]

 36. … [Trackback]

  […] Find More Info here to that Topic: devogelvrijehuisarts.nl/?page_id=721 […]

 37. … [Trackback]

  […] Read More Info here to that Topic: devogelvrijehuisarts.nl/?page_id=721 […]

 38. … [Trackback]

  […] Read More to that Topic: devogelvrijehuisarts.nl/?page_id=721 […]

 39. … [Trackback]

  […] Information to that Topic: devogelvrijehuisarts.nl/?page_id=721 […]

 40. … [Trackback]

  […] Information on that Topic: devogelvrijehuisarts.nl/?page_id=721 […]

 41. … [Trackback]

  […] Read More here to that Topic: devogelvrijehuisarts.nl/?page_id=721 […]

 42. … [Trackback]

  […] Read More on on that Topic: devogelvrijehuisarts.nl/?page_id=721 […]

 43. … [Trackback]

  […] Find More to that Topic: devogelvrijehuisarts.nl/?page_id=721 […]

 44. … [Trackback]

  […] Here you will find 62427 more Information to that Topic: devogelvrijehuisarts.nl/?page_id=721 […]

 45. aksara178 says:

  … [Trackback]

  […] Read More on on that Topic: devogelvrijehuisarts.nl/?page_id=721 […]

 46. … [Trackback]

  […] There you can find 74408 additional Info to that Topic: devogelvrijehuisarts.nl/?page_id=721 […]

 47. … [Trackback]

  […] Find More Information here on that Topic: devogelvrijehuisarts.nl/?page_id=721 […]