Apothekers terecht boos op de NZa

De apothekersorganisatie KNMP is niet tevreden over de rol die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) speelt als marktmeester in de zorgsector. Vogelvrije huisarts Mitrasing deelt deze mening en denkt dat de wet marktordening gezondheidszorg(Wmg) in het Museum van Oudheden dient te belanden.

In de berichtgeving van de Telegraaf d.d. 27 augustus 2010 meldt een woordvoerster van de NZa dat deze kritiek van apothekers ‘ontzettend onterecht’ is. Dit naar aanleiding van een persbericht van de KNMP. Deze woordvoerster zegt: “Wij bespreken onze conclusies over de markt uitgebreid met alle belanghebbenden, ook de apothekers. Die geven daarover uitgebreid hun mening, maar wij baseren ons beleid alleen op feiten.” Inmiddels heeft de NZa bij de rechter bakzijl gehaald in haar geschil met de KNMP over de apothekers tarieven 2009. De “feiten’ van de NZa zijn opnieuw juridisch onhoudbaar gebleken.

Huisarts Mitrasing: “Waar het in de zorg om mensen gaat ziet de NZa alleen maar getallen. Hoe mooier de getallen hoe minder de zorg. De NZa creëert haar eigen `feiten en criteria’ en wat niet binnen hun technocratisch denken past wordt gebagatelliseerd, terzijde geschoven als niet relevant of futiel totdat de NZa door de rechter wordt teruggefloten.”
Dat laatste is nu net weer gebeurd maar ook op 2 augustus j.l. door de rechter van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Het betrof het beroep die de vrijgevestigde psychiaters en psychotherapeuten hadden aangespannen.

Volgens de rechter is de Nederlandse Zorgautoriteit niet zorgvuldig genoeg omgegaan met de privacybelangen van de patiënt en het beroepsgeheim van de behandelaar. Deze rechterlijk uitspraak dwingt de NZa tot formuleren van een nieuwe beleidsmaatregel.

Veelal gaat het bij de NZa niet om ‘feiten’ maar om specifiek belangenafwegingen waarbij zorgverleners meestal het onderspit delven ten gunste van het verzekeraarskartel en overheid.
Dat gebeurde in 2009 met huisartsen n.a.v. het “NZa-kostenonderzoek huisartsenzorg 2008”; medisch specialisten, orthodontisten en apothekers volgden in 2010.

Mitrasing: “Hoe kan het toch dat de NZa huisartsen en hun ondersteunende organisaties volstrekt negeerde toen ze met degelijke, goed onderbouwde, feitelijke kritiek kwamen op het “kostenonderzoek huisartsenzorg 2008”?
Het antwoord hierop ontwikkeld zich in de komende maanden doordat Mitrasing beroep heeft aangetekend tegen het boetebesluit van de NZa omdat hij niet “meewerkte” aan dit “Kostenonderzoek”.
“Als in Nederland meerwerk (in de hand gewerkt door factoren als vergrijzing, nieuwe innovatieve medische ontwikkelingen etc), wordt geduid als ineffectief met korting als gevolg voor….de zorgverleners(!!!) dan kunnen we met een stijgende zorgvraag nog onze lol wel op”, aldus Mitrasing.

Ook de algemeen directeur van Zorgverzekeraars Nederland, Pieter Hasekamp, adviseert afschaffing van de Wet marktordening gezondheidszorg(Wmg) waarop de NZa haar bestaan en handelen mee legitimeert. Deze gedachte kan worden versterkt door de bevindingen van de onderzoekers in de rapporten “Evaluatie Wet marktordening gezondheidszorg” en “Evaluatie Zorgverzekeringswet en Wet op de zorgtoeslag” (Publicatie december 2009 ZonMw). In deze rapporten stellend de onderzoekers dat de Wmg zeer wel mogelijk strijdig is met de Europese Wetgeving maar daar nog niet aan getoetst is en dat de NZa haar taken niet goed kan uitvoeren door meerdere knelpunten.

Als koepelorganisaties zoals de KNMP en Orde van Medisch Specialisten zich druk maken over de toekomst van hun beroep dienen zij stappen richting het Europese Hof van Justitie te zetten.

donderdag 02 september 2010  in Huisarts Vandaag

Comments are closed.