Brief #2 aan Inspecteur-generaal voor de Gezondheidszorg

De Inspectie voor de Gezondheidszorg

t.a.v. Prof. dr. G. van der Wal,

Inspecteur-generaal voor de Gezondheidszorg

Postbus 2680

3500 GR Utrecht

Heerhugowaard, 5 juni 2011

Onderwerp:  

Klacht over de reactie van IGZ d.d. 1 juni 2011 op de brief van ondergetekende d.d. 24 mei 2011

 Herhaald verzoek tot in behandeling nemen klacht en vragen verwerkt in brief van ondergetekende d.d. 24 mei 2011

 Geachte Professor,

Met formeel verschuldigde eerbied brengt ondergetekende U het volgende opnieuw onder Uw aandacht.

Ondergetekende heeft een brief van ambtenaar H ter Steege(Programmaleider eerstelijnszorg) ontvangen als reactie op de brief dd 24 mei 2011 terwijl een klacht, inclusief vragen zijn ingediend. Volgens de website van IGZ dient een klacht te worden gericht aan “De Inspectie voor de Gezondheidszorg” t.a.v. De Inspecteur-generaal van de Gezondheidszorg. Aldus geschiedde.

Ondergetekende constateert dat de klacht NIET in behandeling werd genomen en dat de vragen niet beantwoord zijn. Ook al vierendeelt de desbetreffende ambtenaar de vragen in subcategorieën dan nog heeft IGZ deze vragen te beantwoorden.

De ambtenaar verwijst ondergetekende met een groteske vorm van  koortsachtige dadenloosheid naar het rapport op www.igz.nl. Indien uw ambtenaar de moeite had genomen zélf het rapport te lezen(en ook begreep) dan had zonneklaar duidelijk moeten zijn dan deze relevante vragen niet door het beschikbaar gestelde rapport worden beantwoord.

In de vorige brief van ondergetekende d.d. 24 mei 2011 staat:

Vraag 14:Is de Landelijke Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen geconsulteerd? Zo nee: waarom niet?”

Over de externe betrokkenheid (bijvoorbeeld) wordt door ondergetekende geen vraag gesteld m.b.t. de LHV maar over de “Landelijke Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen”(afgekort VPHuisartsen). De LHV heeft wat ondergetekende betreft geen patent op kennis over goede kwaliteit huisartsenzorg.

Verder schrijft uw ambtenaar: “Ik hoop dat u uw praktijk op tijd in orde heeft als het gaat om de bereikbaarheid bij spoed.”

En aan het eind sluit de brief d.d. 1 juni 2011 met het resultaat van de test spoedoproep:

 Spoedoproep

Datum                  : 21 oktober 2010

Tijdstip                 : 14:18:11

Tijdsduur tot contact: < 30 seconden                   aantal belpogingen: 1

En nogmaals: “Ik vertrouw er op uw vragen naar tevredenheid te hebben beantwoord en hoop van harte dat uw praktijk tijdig spoedoproepen van patiënten beantwoord.”

 Er staat toch duidelijk dat de merkwaardige “veldnorm” (LHV-norm?) wel werd gehaald:

“Tijdsduur tot contact: < 30 seconden   aantal belpogingen: 1”

Voor de lezer die het nog niet beseft(geduld tonend en opnieuw uitleggend): de grens van 30 seconden voor de spoedlijn werd, zoals IGZ constateerde, niet overschreden en toch hoopt de IGZ(en wel van harte) op beterschap!! 

De desinteresse van deze ambtenaar is schrikbarend te noemen en deze meent dan nog te melden: “Het zal duidelijk zijn dat de juridische basis voor een eventuele sanctie ondubbelzinnig moet zijn. Dat mag u van de inspectie terecht verwachten”.

Ondergetekende verzoekt de vorige brief met klacht en vragen alsnog ondubbelzinnig in behandeling te nemen en staat niet op een ambtenaar te wachten die zich er met een “Jantje van Leiden” afmaakt.

De beeldvorming van de zorgprofessionals(en die van huisartsen in het bijzonder) over de IGZ wordt er niet beter op!

In afwachting van uw reactie en met formeel verschuldigde eerbied tekenend.

G.K.Mitrasing, huisarts

Hortensialaan 162

1702 KJ Heerhugowaard

CC: VP huisartsen, LHV, Huisarts Vandaag, De Nationale Ombudsman, overige

media en politiek

Bijlage:        Brief IGZ  van 1 juni 2011 als PDF IGZ respons

Brief Huisarts Mitrasing aan IGZ d.d. 24 mei 2011

20.133 Responses to “Brief #2 aan Inspecteur-generaal voor de Gezondheidszorg”

 1. sitestats01 says:

  sitestats01

  sitestats01

 2. 1c789.ru says:

  1c789.ru

  1c789.ru

 3. cttdu.ru says:

  cttdu.ru

  cttdu.ru

 4. hdserial2023.ru

  hdserial2023.ru

 5. serialhd2023.ru

  serialhd2023.ru

 6. matchonline2022.ru

  matchonline2022.ru

 7. bit.ly/3OEzOZR

  bit.ly/3OEzOZR

 8. bit.ly/3gGFqGq

  bit.ly/3gGFqGq

 9. bit.ly/3ARFdXA

  bit.ly/3ARFdXA

 10. bit.ly/3ig2UT5

  bit.ly/3ig2UT5

 11. bit.ly/3GQNK0J

  bit.ly/3GQNK0J

 12. bep5w0Df says:

  bep5w0Df

  bep5w0Df

 13. 24hours-news says:

  24hours-news

  24hours-news

 14. rusnewsweek says:

  rusnewsweek

  rusnewsweek

 15. uluro-ado says:

  uluro-ado

  uluro-ado

 16. irannews.ru says:

  irannews.ru

  irannews.ru

 17. klondayk2022 says:

  klondayk2022

  klondayk2022

 18. tqmFEB3B says:

  tqmFEB3B

  tqmFEB3B

 19. madridbet says:

  Brief #2 aan Inspecteur-generaal voor de Gezondheidszorg

  https://thecopperdoctor.co.uk/product/copper-film-5m-roll/

 20. meritking says:

  Brief #2 aan Inspecteur-generaal voor de Gezondheidszorg

  http://www.mobyworkshop.com/travel/hokkaido2017/snow-miku/

 21. fuvk google says:

  Brief #2 aan Inspecteur-generaal voor de Gezondheidszorg

  http://cectoday.com/?attachment_id=6048

 22. fuck google says:

  Brief #2 aan Inspecteur-generaal voor de Gezondheidszorg

  http://hamptonbell.com/index.php/2015/11/14/hello-world/

 23. madridbet says:

  Brief #2 aan Inspecteur-generaal voor de Gezondheidszorg

  http://www.tevyasdev.com/?p=484

 24. mangalib says:

  mangalib

  mangalib

 25. 9xflix says:

  9xflix

  9xflix

 26. 123movies says:

  123movies

  123movies