Visite Nr. 1 bij de Nza-Unit BBB

Door een samenloop van omstandigheden was ik niet in staat het online enquête formulier van het “Nza-kostenonderzoek” 2008 in te vullen.
Op maandagmiddag(drukste dag voor de huisarts!) en meer dan een jaar later krijg ik de kans aan de NZa uit te leggen dat ik wegens privé-omstandigheden niet eens mijn praktijk runde en er op dat moment een huisartswaarnemer in mijn praktijk aan het werk was. Uitermate vriendelijke gestelde vraag door een lid van de Unit Bezwaar, beroep & boetes:  “kon de waarnemer het dan niet doen?”. Netjes uitgelegd dat een waarnemer alleen maar de directe patiëntenzorg uitvoert. Ik kon toen alleen maar aan een opmerking in de rede van Tjeenk Willink denken: “De gezondheidszorg is een uitermate kennisintensieve sector”. Dat muntje is bij de NZa nog niet gevallen…….

29 maart 2010

Comments are closed.