Over de Dood – een tijdloze reflectie

Het overpeinzen van de dood ontleent zijn bijzondere waarde niet alleen aan het feit dat daarmee vooruit gelopen wordt op wat over het algemeen wordt voorgesteld als het grootste ongeluk, niet alleen aan het feit dat het de mogelijkheid geeft, tot de overtuiging te komen dat de dood geen kwaad is; het biedt de mogelijkheid om, als het ware bij voorbaat, een terugblik te werpen op het leven. Beschouwt men zichzelf als stervende, dan kan men elk van de activiteiten waarin men verwikkeld is, op hun eigen waarde beoordelen. De dood, zei Epictetus, rukt de ploeger van zijn ploeg, de matroos van zijn boot: “En gij, van welke bezigheid wilt gij worden weggerukt?” En Seneca beschouwde het stervensuur als het uur waarop men in zekere zin over zichzelf zou kunnen oordelen en de morele vorderingen zou kunnen peilen die men tot aan zijn laatste dag heeft gemaakt. In brief 26 schrijft hij: “Wat mijn morele vooruitgang betreft verlaat ik mij op de dood. Ik wacht de dag af dat ik over mijzelf zal oordelen en weten zal of ik de deugd op mijn lippen heb dan wel in mijn hart.’

Het is niet de dood, maar het is het leven dat mensen beangstigt. De oorlog, de foltering, de wreedheid, het pijnlijke en martelende sterven. Misschien zou niemand dit alles kunnen verdragen als hij het in volle omvang kon of durfde overzien. Misschien zou niemand met de naakte waarheid kunnen leven, de Maja(Hindi voor sluier) van de illusie redt ons. Soms is de wereld heerlijk om te zien, soms ook verschrikkelijk om te beleven. En als de dood ons iets kan leren, dan is het dat het leven te kort is om het in leed, ellende en wreedheid te verspelen. Ik ken de woorden van Montaigne: “Op elke hoek van de straat kan hij op ons wachten,” maar hij was het ook die schreef : “Die de dood niet vreest, vreest niets. Wie heeft geleerd te sterven heeft afgeleerd om dienstbaar te zijn. Die bij voorbaat over de dood peinst denkt na over de vrijheid.” En vandaar zijn opwekking: “Neem afscheid van dit leven zoals u binnengekomen bent. Dezelfde overgang die gij maakte van de dood naar het leven, zonder hartstocht en schrik, ga die weg terug van het leven naar de dood. Uw dood is een der onderdelen van de orde van het heelal. Een deel van het leven der wereld.” Stellig wilde hij dat we vrij zouden zijn van angst voor de dood. Maar wie verlost ons van de angst voor het ontijdige, nodeloze, martelende sterven, van de pijn in deze godvergeten, van godverlaten wereld. Het sterven, dat is nog het leven.

27 Responses to “Over de Dood – een tijdloze reflectie”

 1. Google plus one count

  jlbwgqjsr bbkxn hfybars cjmb eeiflhieurddaal

 2. 220.lv says:

  … [Trackback]

  […] Read More to that Topic: devogelvrijehuisarts.nl/?page_id=879 […]

 3. … [Trackback]

  […] Find More here to that Topic: devogelvrijehuisarts.nl/?page_id=879 […]

 4. … [Trackback]

  […] Read More on that Topic: devogelvrijehuisarts.nl/?page_id=879 […]

 5. … [Trackback]

  […] Find More on on that Topic: devogelvrijehuisarts.nl/?page_id=879 […]

 6. … [Trackback]

  […] Find More Info here to that Topic: devogelvrijehuisarts.nl/?page_id=879 […]

 7. read more says:

  … [Trackback]

  […] Read More to that Topic: devogelvrijehuisarts.nl/?page_id=879 […]

 8. … [Trackback]

  […] There you will find 73025 additional Information to that Topic: devogelvrijehuisarts.nl/?page_id=879 […]

 9. … [Trackback]

  […] Info to that Topic: devogelvrijehuisarts.nl/?page_id=879 […]

 10. amber lace says:

  … [Trackback]

  […] Info on that Topic: devogelvrijehuisarts.nl/?page_id=879 […]

 11. … [Trackback]

  […] Read More to that Topic: devogelvrijehuisarts.nl/?page_id=879 […]

 12. … [Trackback]

  […] Find More on that Topic: devogelvrijehuisarts.nl/?page_id=879 […]

 13. … [Trackback]

  […] Info to that Topic: devogelvrijehuisarts.nl/?page_id=879 […]

 14. see post says:

  … [Trackback]

  […] Information to that Topic: devogelvrijehuisarts.nl/?page_id=879 […]

 15. … [Trackback]

  […] There you will find 77459 more Information to that Topic: devogelvrijehuisarts.nl/?page_id=879 […]

 16. … [Trackback]

  […] Info to that Topic: devogelvrijehuisarts.nl/?page_id=879 […]

 17. … [Trackback]

  […] Here you can find 89001 additional Information on that Topic: devogelvrijehuisarts.nl/?page_id=879 […]

 18. … [Trackback]

  […] Read More Information here to that Topic: devogelvrijehuisarts.nl/?page_id=879 […]

 19. … [Trackback]

  […] Find More on to that Topic: devogelvrijehuisarts.nl/?page_id=879 […]

 20. … [Trackback]

  […] Here you will find 52724 more Info to that Topic: devogelvrijehuisarts.nl/?page_id=879 […]

 21. … [Trackback]

  […] Find More to that Topic: devogelvrijehuisarts.nl/?page_id=879 […]

 22. … [Trackback]

  […] Read More to that Topic: devogelvrijehuisarts.nl/?page_id=879 […]

 23. … [Trackback]

  […] Find More here to that Topic: devogelvrijehuisarts.nl/?page_id=879 […]

 24. … [Trackback]

  […] Read More Info here on that Topic: devogelvrijehuisarts.nl/?page_id=879 […]

 25. … [Trackback]

  […] Read More Info here to that Topic: devogelvrijehuisarts.nl/?page_id=879 […]

 26. Relex smile says:

  … [Trackback]

  […] Find More on on that Topic: devogelvrijehuisarts.nl/?page_id=879 […]

 27. … [Trackback]

  […] Find More on that Topic: devogelvrijehuisarts.nl/?page_id=879 […]