Politici spelen paniekvoetbal over de zorguitgaven

De brief van VVD politicus Anne Mulder “’Wanbetalers zijn klaplopers” (VK 22-9-2011) is exemplarisch voor de paniek in de politiek m.b.t de zorguitgaven. Mulder dramatiseert maar zit te krabben waar het niet jeukt.Zo pleit hij ook, om de zorgkosten te beheersen, voor een eigenrisico voor de huisartsenzorg maar er is geen enkele relatie tussen kostenbesparing in de zorg en het heffen van een eigen risico. Heeft dit dan geleid tot lagere kosten in de tweede lijn? Nee. Dus waarom zou dat wel werken in de eerste lijn? Een uitermate naïef standpunt.
Al jaren pleiten huisartsen juist voor versterking van de goedkope eerste lijn waar de huisartsenzorg toe behoort: dichtbij de patiënt, goede kwaliteit voor een lage prijs. In het geval van de huisarts: 11,25 Euro per maand voor 7 x  24uur zorg. Door meer te investeren in de eerste lijn bespaar je uiteraard kosten in de duurdere tweede lijn maar de tweede lijn kan niet verplicht worden stil te zitten. Ook het Centraal Planbureau, waar, deze politicus regelmatig naar verwijst, geeft dat aan en dat de huidige begrotingen wéér zullen worden overschreden. Dat weet de Edith Schippers, dat weet de Tweede Kamer, dat weten de Verzekeraars. De vraag is waarom gebeurd dit investeren dan niet? De VVD was fanatiek voorstander van het huidige zorgstelsel terwijl een meerderheid van haar eigen stemmers tegen “marktwerking in de zorg” is. Marktwerking is bewust tussen aanhalingstekens omdat er geen sprake is van marktwerking: de hoogte van de zorgpremie wordt niet vastgesteld door verzekeraars maar door de Overheid(nog een vorm van bewustwording). En diezelfde VVD meende nog in 2006 met dit nieuwe stelsel 2 miljard Euro om te kunnen buigen! In januari van dit jaar meldt Edith Schippers, de VVD minister van VWS, dat ze minder marktwerking in de zorg wil om in de zomer te melden dat ze het mogelijk wil maken dat er meer particulier geld in de zorg kan worden geïnvesteerd. Wat wil de minister en politiek nu eigenlijk? Edith Schipper heeft de Sociaal Economische Raad(SER) gevraagd om een advies in 2013 uit te brengen over de zorgkosten; ze weet het dus als hoogste persoon op het ministerie niet. Wat ze echter verzuimd is het SER advies van vóór dit zorgstelsel op te vragen; die was negatief evenals het advies van de Raad van State. Aan herlezing en in beraad nemen van de oude adviezen zijn geen vrijblijvende politieke consequenties verbonden en dat wil deze minister, fanatiek voorstander van het huidige zorgstelsel, nu juist niet. Hoe beschaafd is Nederland? Met de afbraak van het PGB zijn we weer een  stukje verder terug in de tijd.  Als je als land de zorg ziet als een schadelast, een te verzekeren vorm van schade, dan is het antwoord snel  gegeven. Zorgverzekeraars zijn schadeverzekeraars en die geven geen cadeautjes weg; ook hen valt niets te verwijten.
Opheffen van dit veel te dure zorgstelsel lever de schatkist én de burger in één klap minstens 18 miljard Euro op en hierna ongeveer 8 miljard Euro per jaar.  Is Anne Mulder zich daar van bewust? Een ruime meerderheid van de Nederlanders heeft geen trek in dit zorgstelsel maar we watertrappelen door tot 2013 en blijven miljarden verspelen!

25 september 2011

12 Responses to “Politici spelen paniekvoetbal over de zorguitgaven”

 1. … [Trackback]

  […] Information to that Topic: devogelvrijehuisarts.nl/?page_id=678 […]

 2. … [Trackback]

  […] Info to that Topic: devogelvrijehuisarts.nl/?page_id=678 […]

 3. … [Trackback]

  […] Find More on on that Topic: devogelvrijehuisarts.nl/?page_id=678 […]

 4. … [Trackback]

  […] Read More on on that Topic: devogelvrijehuisarts.nl/?page_id=678 […]

 5. … [Trackback]

  […] Find More Info here to that Topic: devogelvrijehuisarts.nl/?page_id=678 […]

 6. gazibo says:

  … [Trackback]

  […] There you can find 5328 more Information to that Topic: devogelvrijehuisarts.nl/?page_id=678 […]

 7. … [Trackback]

  […] Find More Info here on that Topic: devogelvrijehuisarts.nl/?page_id=678 […]

 8. … [Trackback]

  […] Info to that Topic: devogelvrijehuisarts.nl/?page_id=678 […]

 9. … [Trackback]

  […] Read More Information here on that Topic: devogelvrijehuisarts.nl/?page_id=678 […]

 10. … [Trackback]

  […] Read More Information here to that Topic: devogelvrijehuisarts.nl/?page_id=678 […]

 11. … [Trackback]

  […] Information to that Topic: devogelvrijehuisarts.nl/?page_id=678 […]

 12. sideline says:

  … [Trackback]

  […] Find More on that Topic: devogelvrijehuisarts.nl/?page_id=678 […]