“Het Kostenonderzoek”?

Eind 2008 begint de Nederlandse Zorgautoriteit(Nza) een ‘kostenonderzoek” onder huisartsen.  Als maar vaak genoeg gesproken wordt van “kostenonderzoek” dan gaat daar een soort ontologische werking van uit: men roept iets op met beeldspraak en als het maar vaak genoeg herhaald wordt, dan wordt het een “ding”; een ‘feit” zo U wilt. Daarmee gaat dat “ding” haar eigen bestaansrecht krijgen.
Als de verschillende partijen, NZa, huisartsen, juristen en journalisten over het “kostenonderzoek” blijven praten dan ga je immers geloven dat er zoiets als een kostenonderzoek is. Mijn stelling is namelijk dat wat de NZa als “kostenonderzoek huisartsenzorg” definieert helemaal geen kostenonderzoek is. Daar heeft later de rechter bij het CBB nog een moeilijke kluif aan: hoe moet ik straks veroordeeld worden voor een feit dat niet bestaat? Een onafhankelijk onderzoeker die dit een onderzoek noemt is nog niet gevonden.

Veel dank zijn huisartsen verschuldigd aan collega Roelof Moes die een uitstekende anatomische les uitvoerde naar dit onderzoek. Het resulteerde uiteindelijk in een klacht bij de Nationale  Ombudsman die de NZa een aantal vragen heeft voorgelegd en die ze diende te beantwoorden.

Op de praktijk website van Moes en de website van De Vrije Huisarts, http://devrijehuisarts.org/  en de nieuwe Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen http://www.vphuisartsen.nl/ is veel informatie te vinden. Het is op zijn zacht gezegd wonderlijk dat de politiek geen vraag heeft gesteld over de resultaten van dit onderzoek dat uitspraken doet een zorgbudget binnen de eerste lijns gezondheidszorg van ongeveer 2 miljard Euro. Wat de burger wil weten……

Comments are closed.