Edith Schippers en NZa schuiven beleid huisartsenzorg voor zich uit

In het interview bij Pauw en Witteman van 6 oktober j.l doet VWS minister Edith Schippers de mededeling dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) opdracht krijgt onderzoek te doen naar de inkomsten van huisartsen. Wat wil de minister hiermee bereiken? Het lijkt vooral opnieuw een brevet van onvermogen want met de reeds aangekondigde 135 miljoen aan bezuinigingen maakt ze onmiskenbaar duidelijk voor haar beurt gesproken te hebben, door nu pas de NZa onderzoek te laten doen.

 Is deze NZa wel de beste partij om dit te doen?

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft zich behoorlijk impopulair gemaakt onder huisartsen ten tijde van het ondeugdelijke “Kostenonderzoek huisartsenzorg 2008/20009”.  De Nationale Ombudsman gaf een dringend advies (n.a.v. klachten) aan de NZa: “Wel stelt de NO dat het kennelijk niet is gelukt om gedurende en over het onderzoek zo met de onderzochten te communiceren dat zij het gevoel hebben dat de NZa voldoende oog heeft voor de problemen die medewerking aan het onderzoek met zich meebrengen. Daarom geeft Nationale Ombudsman de NZa de aanbeveling om te bekijken of er verbeteringen mogelijk zijn in de communicatie.”( Rapport NO 2010/368) Heeft de NZa wat met dit advies gedaan? Laat me raden.

De NZa toonde ten tijden van het vorige kostenonderzoek huisartsenzorg en ook recent m.b.t. onderzoek naar de marktwerking in de zorg dat ze de resultaten zowel in haar rapport als persberichten verbloemt.

Het enige waar de huisarts een beetje blij mee zou kunnen zijn is dat de minister nu aangeeft dat het “NZa kostenonderzoek 2008/20009” – die over het jaar 2006 gaat – geen basis is voor beleid maar Ab Klink wist dat al…

Voor de VPhuisartsen en LHV akkoord kunnen/zullen gaan met de onderzoeksopzet van de NZa en een positief advies geven aan hun achterban om mee te doen zijn we waarschijnlijk meer dan een jaar verder en zitten we in 2013 of later met de resultaten te stoeien.

De minister probeert niet meer dan tijdwinst te boeken en schuift hiermee de rekening door naar een volgend kabinet die de burger weer een premiestijging voor zal moeten houden. Deze minister is dan allang vertrokken.

Marktwerking als mythe opnieuw aangetoond

Huisartsen zouden ruim boven een “norminkomen zitten” zitten? Eerst zou er voor huisartsen geen inkomensplafond zijn en “loon naar werken” o.a. door de substitutie vanuit de Tweede Lijn te bevorderen. Helaas zonder ontschotting van de geldstroom tussen Eerste en Tweede lijn en nu gaat de minister opnieuw uit van een ‘norminkomen’. Als een huisarts dat ‘norminkomen’ niet heeft gehaald waar kan hij dan aankloppen? Sowieso is het idee dat de minister ingrijpt in het inkomen van een beroepsgroep al bewijs genoeg dat die minister dus helemaal geen marktwerking beoogt, cq de beoogde marktwerking dus niet werkt.


 [T1] Zie uitgebreide klacht over de NZa ingediend bij de ombudsman van huisarts Roelof Moes, website de Vrije huisarts en het boek van Huisarts Anton Maes “Huisartsgeneeskunde in het nieuwe zorgstelsel’ die een apart hoofdstuk hieraan besteed heeft.

 [T2]: Marktscan NZa bevestigt mislukking marktwerking in de zorg http://bit.ly/pE7KqP

 

 Tags:  nza marktwerking  edith schippers vws VPhuisartsen LHV huisartsenzorg nederlandse zorgautoriteit

Comments are closed.