Herfinal-Hirschmann index Interpretatie

Jaco van Lambalgen, woordvoerder van de NZa, doet me aan Squealer(Brulbeer) uit Animal Farm denken. In  de modernere tijd met “Comic Ali”, de Iraakse minister van Informatie ttv van de 2de Golfoorlog. Jaco snapt er zelf geen jota van wat de Herfinal-Hirschmann index (HHI) is.

HHI uit Desinformatie Rapport NZa 2011

De HHI index per provincie is behoorlijk hoog en het landelijk gemiddelde wordt omlaag gehaald doordat de populatie in enkele gebieden veel groter is dan in andere. Het gemiddelde camoufleert grote regionale verschillen. Met het internet tijdperk zal het niemand verbazen dat mensen switchen omdat de regionale binding minder aan het worden is, mede omdat de verzekeraars groter worden en/of door fusie verdwijnen.

Per saldo blijft de HHI in 11 van de 12 regio’s in Nederland veel te hoog en van 10 van de 12 is dat boven 2500 hetgeen eigenlijk betekent: concurrentie Nihil. En in 4 jaar tijd is de landelijke HHI omlaag gegaan van 2125 naar 2105: amper 1%, dus wat is nu eigenlijk de beweging? Een HHI daling van 1% is waarschijnlijk niet eens statistisch significant te noemen. Zeker gelet op de stijging van de premies. Corrigeer je de HHI nog met de recentste fusie Friesland Achmea – want deze is hier niet in verwerkt – dan komt die nog boven de 2105 uit. Ik acht de kans niet erg groot dat de NMA naar de HHI of de stijging(post-merger-HI) heeft gekeken. Immers:  dan had ze wel reden gehad om die fusie te verbieden want de HHI was al enorm hoog in die regio. Last but not least: De restitutiepolis wordt steeds minder, van 90 naar 75%? Dus ook daar wordt de patiënt klem gezet.

Comments are closed.