Posts Tagged ‘Mensenrechten’

Wat was zo bijzonder aan deze rechtszaak?

woensdag, oktober 5th, 2011

Cynisch was dat Mitrasing geen verplichting had op de vragen van de Rechters informatie te verschaffen, terwijl de rechtszaak draaide om het weigeren van opgelegde informatieverschaffing aan een zelfstandig bestuursorgaan die dan nog het Recht heeft een boete op te leggen.
Ik ervaar het als zeer bewonderenswaardig dat een huisarts in zijn eentje, zonder achterban (waar waren al die sympathisanten die dit onderzoek ook niet zagen zitten ?), de strijd aangaat met een instantie als de NZa.

Anne Marie Pelgrom-de Bruin, huisarts en toehoorder in de rechtszaal voor de zaak

NZa wordt knettergek van de psychiaters

donderdag, mei 19th, 2011

Artsen naar rechter vanwege ‘risicovolle’ database

NZa op de Pijnbank voor 1367 Euries

dinsdag, november 30th, 2010

Is het recentste stukje dat ik schreef over de gang van zaken bij Ruud van Donk, Hoofd van de Unit Unit Bezwaar, Beroep en Boetes bij de Nederlandse Zorgautoriteit. In dergelijke bestuursorganen kan de burger geen vertrouwen hebben.