Archive for the ‘NZA’ Category

Marktwerking in de zorg…

zondag, november 27th, 2011

Marktwerking in de zorg is een ideologie  die zichzelf als een onontkoombare & natuurlijke visie op de werkelijkheid presenteert. Daardoor blijft ze goeddeels onzichtbaar; ze is een bril die bijna iedereen op draagt, ook het LHV bestuur.

Huisarts: Marktscan NZa bevestigt mislukking marktwerking in de zorg

woensdag, augustus 17th, 2011

“Als het de bedoeling was om zo min mogelijk aandacht te genereren voor dit rapport, dan is dat goed gelukt”, aldus huisarts Mitrasing van De Vogelvrije Huisarts in commentaar op het persbericht van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) van 4 augustus met de titel: “Markt zorgverzekeraars in beweging, verzekeraars bieden meer gecontracteerde zorg aan“. Het persbericht geeft een samenvatting van de louter positieve conclusies van het rapport Marktscan Zorgverzekeringsmarkt van de NZa: “meer gecontracteerde zorg”, “sluit aan bij afspraken met de minister”, “consumenten raken gewend”. In werkelijkheid blijkt uit de harde cijfers van hetzelfde rapport dat er van marktwerking in het geheel geen sprake is.

Lees Hier verder.

NZa wordt knettergek van de psychiaters

donderdag, mei 19th, 2011

Artsen naar rechter vanwege ‘risicovolle’ database

CBb buigt zich over tariefkortingen specialisten

zondag, april 3rd, 2011
 
Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) zal op 7 en 8 april a.s. een groot aantal zaken behandelen, die zijn aangespannen door de Orde van Medisch Specialisten, diverse specialistenverenigingen en medische specialisten.

Het gaat om beroepen tegen tariefbeschikkingen die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld voor het jaar 2010. Bij die tariefbeschikkingen zijn de honoraria voor medisch specialisten met ingang van 1 januari van dat jaar verlaagd. Deze honoraria maken deel uit van de DBC-bedragen, die volgens de DBC-tarievenstructuur voor medisch specialistische zorg in rekening mogen worden gebracht.

Kortingen
De korting is samengesteld uit een deel dat voor alle specialismen geldt en een deel dat in hoogte per specialisme verschilt. Een en ander is het gevolg van twee aanwijzingen van de Minister van VWS van 6 juli 2009 en 7 mei 2010. Bij de aanwijzing van 6 juli 2009 besloot de minister tot een korting van 375 miljoen euro. Bij de aanwijzing van 7 mei 2010 is de opgelegde korting verhoogd tot 512 miljoen euro.

Aanwijzingen en beleidsregels
De beroepen zijn niet alleen gericht tegen de vastgestelde honorariumbedragen, maar ook tegen de aanwijzingen van de minister van VWS en tegen de beleidsregels die de Nederlandse Zorgautoriteit naar aanleiding van die aanwijzingen heeft vastgesteld.

NZa-instinct

woensdag, mei 19th, 2010

Zelfs met de meest bescheiden aanspraak op rechtschapenheid behoort men tegenwoordig te weten, dat de NZa, met elke stelling die zij verkondigt, niet slecht dwaalt maar liegt!

En dat het de NZa niet vrijstaat uit onnozelheid en onwetendheid te liegen. Dit bestuursorgaan is geworden tot beoefenaar van de boosaardigste valsemunterij die er bestaat….

Ik schijn ‘n boete te krijgen …

woensdag, mei 19th, 2010

Ik schijn ‘n boete te krijgen vlgs journalist die de NZa belde.Mijn advocaat en ik weten nog van niks. Prima staaltje zorgvuldigheid v/d NZa

Dat schattingen van huisartsen…

dinsdag, april 13th, 2010

Dat schattingen van huisartsen als feiten in het onderzoek werden
meegenomen, is niet het probleemvan de NZa, meldt een woordvoerder. WoW!

Tja, wie beweerde ook weer dat de NZa goed onderzoek deed?

Maandagmiddag wordt de normale…

zondag, maart 28th, 2010

Maandagmiddag wordt de normale huisartsenzorg weer i/d war geschopt. Dank aan mijn collega’s alvast voor de waarneming en steunbetuigingen.

Over Juridische Waterboarding door de NZa

vrijdag, maart 12th, 2010

Until lions have their own historians, histories of the hunt will glorify the hunter…….