Posts Tagged ‘CBB’

De NZa is …….

zaterdag, september 24th, 2011
De NZa is exponent bij uitstek van het machtsstreven van de staatsbureaucratie cum tijdelijke politieke machthebbers. Haar streven is in tegenspraak met onze professionele en dus ook persoonlijke vrijheid. Dit is de hoofdzaak. Bijzaak is in welk specifiek domein de vrijheidsbeperking van de NZa zich bevindt. Vrijheid is het kostbaarste dat bestaat en bij uitstek waard om beschermd en verdedigd te worden. Daarom moet de NZa op alle fronten worden bestreden.

Actiedag huisartsen 6 October 2011

donderdag, juli 14th, 2011

LHV organiseert een actiedag in october. Ben benieuwd of de LHV nu spijt heeft van het gegeven dat ze niet tegen dat ondeugdelijke kostenonderzoek van de NZa uit 2008 hebben opgetreden.

Edith Schippers neemt dat onderzoek als basis voor haar bezuiniging op de huisartsenzorg; ik dacht dat Klink erg was maar het kan nog erger…..

Architecte vd WMg-Mythe bevestigt dus dat er geen martkwerking is:”Deze ideale situatie is echter nu niet aan de orde en naar verwachting in de zeer nabije toekomst ook niet.”( 32 402 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Wet cliëntenrechten zorg)

 De enige die nog formeel zijn voet in de deuropening heeft ben ik.

Men is welkom op 27 sept bij het CBB in Den Haag.

Groeten en voor nu een mooie vakantie periode toegewenst.

NZa wordt knettergek van de psychiaters

donderdag, mei 19th, 2011

Artsen naar rechter vanwege ‘risicovolle’ database

Schending Rechtsstaat door NZa:Psychiaters opnieuw naar de rechter!

zondag, mei 15th, 2011

15 mei 2011: Vanuit DeVrijePsych zijn Ronald van den Berg en Kaspar Mengelberg, psychiaters, bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in beroep gegaan tegen de Beslissing op Bezwaar van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) d.d. 8 april 2011.

De NZa stelt hierin het vermelden van de diagnose op de rekening van psychiaters en psychotherapeuten weer verplicht, ook bij zelfbetalende patiënten. De NZa bevestigt ook opnieuw de verplichting om diagnostische gegevens per gepseudonimiseerde DBC-registratie bij het DBC Informatiesysteem (DIS) van de overheid aan te leveren. Dit betekent dat de NZa haar oorspronkelijke regelgeving, ondanks de uitspraak van het CBb, volledig in stand heeft gelaten. De NZa dwingt behandelaren hun beroepsgeheim te doorbreken. Niemand kan dus (conform deze regelgeving) een psychiater of psychotherapeut raadplegen zonder dat dit buiten de spreekkamer wordt geregistreerd.

Ook de Stichting KDVP is in beroep gegaan.
6 mei 2011: Mr Inez N. Weski hield op 5 mei 2011 de Vrijheidslezing in Felix Meritis te Amsterdam. Citaat:

“… Tot zelfs inkijkjes of verkrachting van de menselijke geest door psychiaters te verplichten op hun rekening de diagnose van hun patiënt te zetten en alle patiëntgegevens aan te leveren aan de overheid. Inderdaad, who needs geheimhouders. Dat miste natuurlijk nog in de databanken. We hebben alle biologische gegevens? Check. We weten wat ze eten? Check, we weten wat ze lezen? Check! Waar ze naartoe gaan met wie, hoe laat en waarom? Check. Nou dan missen we nog de categorie psychische makkes. OK, regel even dat dat verplicht gemeld wordt aan het centraal gezag! Check!…”   

Een verkorte versie is per video-opname te zien onder

http://www.youtube.com/watch?v=Y7kEW602jrM&feature=youtu.be (bovenstaand citaat van 4:05-4:55). De volledige tekst van de lezing staat onder downloads op http://www.felix.meritis.nl/nl/agenda/vrijheidslezing-amsterdam/

George Orwell said…..

zondag, januari 2nd, 2011

 “During times of universal deceit, telling the truth is revolutionary”

NZa bagatelliseert rechterlijke uitspraak

zondag, september 26th, 2010

Rechter vond dat de NZa er voor ruim 200 miljoen Euro naast zat.

In het recente vonnis van 31 augustus, aangespannen door de Apothekersvereniging KNMP, kwam de rechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) tot oordeel dat naast het norminkomen er geen winst uit onderneming was, zoals de NZa stellig beweerde.

Krabbelde in dit proces de NZa terug van 112 naar 38 duizend euro; het College oordeelde dat deze marge niet meer dan 3000 Euro kon zijn tot nihil. Het “NZa-onderzoek” betrof ruim 1900 Apothekers. Een simpele rekensom levert een bedrag op van meer dan 200 miljoen Euro.                         

Wat betekent dit nu weer voor de zorg? Terwijl ziekenhuizen met toestemming van VWS en NZa zijn gaan experimenteren met winst uit onderneming wordt deze bij de apothekers geschrapt. Ziekenhuizen kunnen dus een vermogen opbouwen en zo bijdragen aan de continuïteit van de zorg. De individuele apotheker daarentegen kan dit dus niet en mag gaan bedelen bij de NZa en het verzekeraarskartel. Gaan apothekers dit collectief doen is er grote kans op afstraffing door de andere waakhond: de NMA. 

In een ingezonden stuk (FD,16/08/2010) dat tot op heden niet door de NZa is becommentarieerd worden 2 accountantrapporten (één in opdracht van de NZa NB!) besproken waaruit blijkt dat specialisten helemaal geen 700 miljoen euro te veel aan DBC’s hebben gedeclareerd. Inmiddels denkt VWS de specialisten alsnog in 2011 en 2012 te korten. 

Maar er is meer: in haar reactie op de recente uitspraak van het CBb komt de NZa met de bekende “mantra” dat ze staat voor adequate tarieven die in het belang van de consument zijn. Wat bedoelt de NZa hiermee? Eigenlijk niets. Of het geld doelmatig is besteed lijkt voor de NZa niet van belang. Daarbij houdt de NZa geen rekening met wat patiënten, zorginstellingen of zorgverleners doelmatig vinden. Met het gehanteerde tariefsysteem wordt geen rekening gehouden met de dagelijkse klinische realiteit.

VWS en schoothondje NZa, zien geen van beiden in dat het huidige DBC-systeem heeft geleid tot fragmentatie van de zorg met grote gevolgen voor patiënten met meer dan één ziekte. En het aantal patiënten met meerdere chronische ziekten neemt de komende jaren alleen maar toe.

Hoeveel procent van een “adequaat tarief” wordt besteed aan het gezondheidszorgpanopticum: controleapparaten, dure managers en tussenlagen om dit allemaal in stand te houden? Tweederde van de mensen werkzaam in de zorg ziet geen patiënt!

En de jaarlijkse administratiekosten van meer dan één miljard Euro, die verzekeraars bij de burger in rekening brengen, hebben we niet eens meegerekend.

De Tweede Kamer is gewaarschuwd: de Algemene Rekenkamer constateerde dat de onzekerheden en fouten in het financiële jaarverslag van VWS oplopen tot meer dan 664 miljoen. Dat lijkt dus, voor media en burger, uit een minder verdachte hoek dan een kritische noot van een apotheker, huisarts of specialist.

Eén van de belangrijkste foutenbronnen is gauw aan te wijzen en te corrigeren: de NZa niet meer te verzoeken delen van de budgettaire kader zorg (BKZ) uit te rekenen.

Wanneer komt er een stevig gesprek tussen de Tweede Kamer, VWS en NZa? Goede financiering van de Nederlandse Gezondheidszorg is niet gebaat bij maandelijkse nieuwe inzichten (=luchtballonnen) van deze partijen.

donderdag 09 september 2010

Panopticism is one of the characteristic traits of our society

zaterdag, september 4th, 2010

It’s a type of power that is applied to individuals in the form of continuous individual supervision, in the form of control, punishment and compensation, and in the form of correction, that is, the molding and transformation of individuals in terms of certain norms. This threefold aspect of panopticism – supervision, control, correction – seems to be a fundamental and characteristic dimension of the power relations that exist in our society.

Michel Foucault

Apothekersvereniging KNMP terecht boos op NZa

woensdag, september 1st, 2010

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft uitspraak gedaan in een zaak die door de KNMP tegen de NZa was aangespannen over het apotheektarief 2009. Het college heeft de KNMP hierbij grotendeels in het gelijk gesteld.