Archive for the ‘Persberichten’ Category

NZa bagatelliseert rechterlijke uitspraak

zondag, september 26th, 2010

Rechter vond dat de NZa er voor ruim 200 miljoen Euro naast zat.

In het recente vonnis van 31 augustus, aangespannen door de Apothekersvereniging KNMP, kwam de rechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) tot oordeel dat naast het norminkomen er geen winst uit onderneming was, zoals de NZa stellig beweerde.

Krabbelde in dit proces de NZa terug van 112 naar 38 duizend euro; het College oordeelde dat deze marge niet meer dan 3000 Euro kon zijn tot nihil. Het “NZa-onderzoek” betrof ruim 1900 Apothekers. Een simpele rekensom levert een bedrag op van meer dan 200 miljoen Euro.                         

Wat betekent dit nu weer voor de zorg? Terwijl ziekenhuizen met toestemming van VWS en NZa zijn gaan experimenteren met winst uit onderneming wordt deze bij de apothekers geschrapt. Ziekenhuizen kunnen dus een vermogen opbouwen en zo bijdragen aan de continuïteit van de zorg. De individuele apotheker daarentegen kan dit dus niet en mag gaan bedelen bij de NZa en het verzekeraarskartel. Gaan apothekers dit collectief doen is er grote kans op afstraffing door de andere waakhond: de NMA. 

In een ingezonden stuk (FD,16/08/2010) dat tot op heden niet door de NZa is becommentarieerd worden 2 accountantrapporten (één in opdracht van de NZa NB!) besproken waaruit blijkt dat specialisten helemaal geen 700 miljoen euro te veel aan DBC’s hebben gedeclareerd. Inmiddels denkt VWS de specialisten alsnog in 2011 en 2012 te korten. 

Maar er is meer: in haar reactie op de recente uitspraak van het CBb komt de NZa met de bekende “mantra” dat ze staat voor adequate tarieven die in het belang van de consument zijn. Wat bedoelt de NZa hiermee? Eigenlijk niets. Of het geld doelmatig is besteed lijkt voor de NZa niet van belang. Daarbij houdt de NZa geen rekening met wat patiënten, zorginstellingen of zorgverleners doelmatig vinden. Met het gehanteerde tariefsysteem wordt geen rekening gehouden met de dagelijkse klinische realiteit.

VWS en schoothondje NZa, zien geen van beiden in dat het huidige DBC-systeem heeft geleid tot fragmentatie van de zorg met grote gevolgen voor patiënten met meer dan één ziekte. En het aantal patiënten met meerdere chronische ziekten neemt de komende jaren alleen maar toe.

Hoeveel procent van een “adequaat tarief” wordt besteed aan het gezondheidszorgpanopticum: controleapparaten, dure managers en tussenlagen om dit allemaal in stand te houden? Tweederde van de mensen werkzaam in de zorg ziet geen patiënt!

En de jaarlijkse administratiekosten van meer dan één miljard Euro, die verzekeraars bij de burger in rekening brengen, hebben we niet eens meegerekend.

De Tweede Kamer is gewaarschuwd: de Algemene Rekenkamer constateerde dat de onzekerheden en fouten in het financiële jaarverslag van VWS oplopen tot meer dan 664 miljoen. Dat lijkt dus, voor media en burger, uit een minder verdachte hoek dan een kritische noot van een apotheker, huisarts of specialist.

Eén van de belangrijkste foutenbronnen is gauw aan te wijzen en te corrigeren: de NZa niet meer te verzoeken delen van de budgettaire kader zorg (BKZ) uit te rekenen.

Wanneer komt er een stevig gesprek tussen de Tweede Kamer, VWS en NZa? Goede financiering van de Nederlandse Gezondheidszorg is niet gebaat bij maandelijkse nieuwe inzichten (=luchtballonnen) van deze partijen.

donderdag 09 september 2010

Zorgkaart Nederland schendt privacy huisarts

zondag, september 26th, 2010

Het privé e-mail adres van huisarts Mitrasing is op Zorgkaart gepubliceerd. Zorgkaart is inmiddels ook te vinden op praktijkwebsites van huisartsen mede ontwikkeld door de NHG en LHV.

Zorgkaart Nederland  is een beoordelingssite van de patiëntenvereniging NPCF en mogelijk gemaakt door verzekeringsmaatschappij Zilveren Kruis Achmea. Eerder kwam deze site negatief in het nieuws door een test van HuisartsVandaag. De redactie gaf op bevriende sites beoordelingen die zonder meer gepubliceerd werden.

Prive mailadres

Mitrasing werd opmerkzaam gemaakt door één van zijn patiënten op het openbaar zijn van zijn privé mailadres op Zorgkaart Nederland en hij wilde verwijdering van zijn privé e-mail adres. De eerste reactie van de webbeheerder: “uw adres staat niet in de database dus dat kan niet.” Mitrasing stuurde daarop een printscreen op. Er kwam echter geen reactie van de webbeheerder en na een aantal dagen belde hij naar de NPCF.  Aldaar een vriendelijk en behulpzame reactie; zelfde printscreen werd opnieuw naar de webbeheerder van zorgkaart.nl gestuurd en daarop werd het adres snel verwijderd. De reactie: “De gegevens in Zorgkaart Nederland worden op een aantal manieren verkregen: deels door het raadplegen van openbare bestanden, en deels door aanmeldingen van zorgverleners zelf, of aanmeldingen door hun patiënten. Wij houden niet bij wat de bron van ieder individueel adres is. Overigens respecteren wij uiteraard de Wet Bescherming Persoonsgegevens, en gaan wij met de grootst mogelijke zorg om met de gegevens die wij op Zorgkaart Nederland publiceren. Aan uw verzoek om uw privé-adres te verwijderen hebben wij dan ook op de kortst mogelijke termijn gehonoreerd.”

Mitrasing: ‘Het laatste is ongetwijfeld waar maar als ik even mag doorvragen: als men de Wet Bescherming Persoonsgegevens zou respecteren, dien je toch wel degelijk zorgvuldigheid te betrachten en data te controleren en te verifiëren op toestemming tot publicatie? Men maakt zich wel eens druk over tegenstrijdige adviezen van artsen maar die hebben er blijkbaar ook geen patent op. Terwijl miljoenen Euro’s over de balk worden gegooid om een zogenaamd veilig, privacy beschermend, EPD te ontwikkelen mag de zorgverlener achteraf vernemen of de data over hem/haar wel klopt en of zijn privacy is gerespecteerd. Zorgkaart Nederland kent volgens de website drie partners: Bohn Stafleu van Loghum, Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie en Zilveren Kruis Achmea maar hoe is nu de uiteindelijke verantwoordelijkheid geregeld? Net zo vaag als bij het EPD? ‘

Zorgkaart op praktijksites huisartsen

Inmiddels is de Zorgkaart ook als module vindbaar op praktijkwebsites van huisartsen. Uitgeverij BSL die deze praktijksites samen ontwikkelt met de NHG en LHV heeft dit mogelijk gemaakt. Het is de vraag of huisartsen zo blij zijn met deze ontwikkeling mede gezien de storm van kritiek begin augustus over het niveau van deze website.

Bron: Huisarts Vandaag; maandag 13 september 2010

Apothekersvereniging KNMP terecht boos op NZa

woensdag, september 1st, 2010

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft uitspraak gedaan in een zaak die door de KNMP tegen de NZa was aangespannen over het apotheektarief 2009. Het college heeft de KNMP hierbij grotendeels in het gelijk gesteld.

Azijnzeikerd Agis

dinsdag, augustus 31st, 2010

De vakantie is nauwelijks afgelopen en het lijkt alsof het jachtseizoen op huisartsen weer is geopend. In den blinde nemen kranten de losse flodder van AGIS over mbt declaraties in de huisartsenzorg. Dit is een te verwachten effect van een verandering van de betalingsstructuur. In het verleden boekte een huisarts soms een herhaalrecept als hij de patiënt aan de lijn had en er (ook) een medische vraag was van de patiënt. Immers, in zo’n situatie mocht je niet zowel een herhaalrecept EN een telefonisch consult rekenen.  Nu rekent de huisarts een telefonisch consult en is het herhaalrecept vervallen. Bovendien stijgt elk jaar het aantal verrichtingen, en mensen regelen hun zaken steeds meer vanuit hun eigen huis. Wie gaat er nog naar het spreekuur om de lab uitslagen te vernemen? Waarom is het telefonisch spreekuur zo druk? Waarom is de telefoon van de huisarts zo vaak in gesprek? En daarom gaan verzekeraars als Agis een potje zeuren.