Posts Tagged ‘telefonisch’

VPHuisartsen vraagt gegevens op bij IGZ over bereikbaarheidsonderzoek

zaterdag, juni 18th, 2011

Het onderzoek van IGZ naar de bereikbaarheid van huisartsenpraktijken heeft tot veel vragen geleid over de onderzoeksmethode en de conclusies van de Inspecteur Generaal.

Veel huisartsen hebben geen contact gehad met IGZ terwijl gesteld wordt dat alle praktijken gebeld zouden zijn. Er zijn verkeerde telefoonnummers gebruikt, namen verwisseld en verkeerde observaties gedaan De ernst van de mogelijke maatregelen die in het vooruitzicht worden gesteld, vereist een onbesproken onderzoek dat niet zelf aan twijfel onderhevig is. Waar als bereikbaarheidsnorm wel de 30 seconden maar niet de 1.6 fte assistentie wordt gemeten, laat het de verdenking op zich selectief te shoppen in de voorwaarden waaronder huisartsenpraktijken hun prestaties moeten leveren. Dat is beneden de maat. De communicatie tussen huisartsen en de IGZ verloopt daarbij traag of is inadequaat te noemen waardoor onduidelijkheden blijven bestaan voor beschuldigde praktijken.

VPHuisartsen heeft daarom besloten het toezicht op de Toezichthouder serieus aan te pakken. Het advocatenkantoor Jansen & van Gaal is gevraagd hiertoe de geëigende stappen te zetten.

Zie brief Jansen & van Gaal

Azijnzeikerd Agis

dinsdag, augustus 31st, 2010

De vakantie is nauwelijks afgelopen en het lijkt alsof het jachtseizoen op huisartsen weer is geopend. In den blinde nemen kranten de losse flodder van AGIS over mbt declaraties in de huisartsenzorg. Dit is een te verwachten effect van een verandering van de betalingsstructuur. In het verleden boekte een huisarts soms een herhaalrecept als hij de patiënt aan de lijn had en er (ook) een medische vraag was van de patiënt. Immers, in zo’n situatie mocht je niet zowel een herhaalrecept EN een telefonisch consult rekenen.  Nu rekent de huisarts een telefonisch consult en is het herhaalrecept vervallen. Bovendien stijgt elk jaar het aantal verrichtingen, en mensen regelen hun zaken steeds meer vanuit hun eigen huis. Wie gaat er nog naar het spreekuur om de lab uitslagen te vernemen? Waarom is het telefonisch spreekuur zo druk? Waarom is de telefoon van de huisarts zo vaak in gesprek? En daarom gaan verzekeraars als Agis een potje zeuren.