Posts Tagged ‘huisarts’

IGZ-Onderzoek over bereikbaarheid huisarts ondermaats

woensdag, mei 18th, 2011

In weerwil van de berichtgeving over de trage reactie van huisartsen op een spoedlijn denkt vogelvrije huisarts Mitrasing hier anders over.

Op Huisarts Vandaag is deze week een pol onder huisartsen gestart naar de legitimiteit van dit onderzoek en slechts 12% van de gebelde huisartsen was het eens met de conclusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg(IGZ). 

Op 2 mei jongstleden kreeg huisartsenpraktijk Mitrasing een brief met de mededeling de praktijk niet goed bereikbaar was gebleken. Wat is er aan de hand? Het telefoonnummer, vermeld in de brief van IGZ, dat gebeld werd is niet van de praktijk. Wordt dit nummer gebeld dan hoort de beller heel duidelijk dat dit de praktijk helemaal niet is. Dus IGZ heeft twee maal het onjuiste nummer gebeld en zichzelf niet gecorrigeerd. 

Achter het juiste nummer aangaan is voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg blijkbaar te veel moeite en is de conclusie van IGZ dat de praktijk niet goed bereikbaar is. In het rapport staat ook nergens vermeld wat men doet bij onjuiste telefoonnummers. De huisarts wordt middels de brief verzocht met omgekeerde bewijslast te komen.

Dit is slechts één voorbeeld. Zo werd bij een collega de herhaalrecepten lijn gebeld en dezelfde conclusie getrokken.

Het zou de Landelijke huisartsenvereniging (LHV)gepast hebben om navraag te doen naar de onderzoeksopzet en bij een aantal ‘gevallenen’ te informeren naar het hoe en waarom. Dat zou pro-actief geweest zijn maar kennelijk komt dit niet bij de LHV op terwijl een ruime meerderheid het niet eens is met de conclusie van IGZ.

Noord Hollands Dagblad deed een test naar de bereikbaarheid van de Huisarts in Noord Holland bij spoed. Dat mijn praktijk in de top zat was leuk om te lezen en is mooi voor de PR maar wat opvallender is: het blad kende blijkbaar mijn spoednummer wel!

Kortom: media, politiek maar ook de LHV mogen wel wat kritischer naar het verslag van de IGZ kijken.

CBb buigt zich over tariefkortingen specialisten

zondag, april 3rd, 2011
 
Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) zal op 7 en 8 april a.s. een groot aantal zaken behandelen, die zijn aangespannen door de Orde van Medisch Specialisten, diverse specialistenverenigingen en medische specialisten.

Het gaat om beroepen tegen tariefbeschikkingen die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld voor het jaar 2010. Bij die tariefbeschikkingen zijn de honoraria voor medisch specialisten met ingang van 1 januari van dat jaar verlaagd. Deze honoraria maken deel uit van de DBC-bedragen, die volgens de DBC-tarievenstructuur voor medisch specialistische zorg in rekening mogen worden gebracht.

Kortingen
De korting is samengesteld uit een deel dat voor alle specialismen geldt en een deel dat in hoogte per specialisme verschilt. Een en ander is het gevolg van twee aanwijzingen van de Minister van VWS van 6 juli 2009 en 7 mei 2010. Bij de aanwijzing van 6 juli 2009 besloot de minister tot een korting van 375 miljoen euro. Bij de aanwijzing van 7 mei 2010 is de opgelegde korting verhoogd tot 512 miljoen euro.

Aanwijzingen en beleidsregels
De beroepen zijn niet alleen gericht tegen de vastgestelde honorariumbedragen, maar ook tegen de aanwijzingen van de minister van VWS en tegen de beleidsregels die de Nederlandse Zorgautoriteit naar aanleiding van die aanwijzingen heeft vastgesteld.

The Stalinistic Dutch Health Care Authority

zondag, maart 13th, 2011

For non-Dutch who are not familiar with the Dutch Health Care system: just read my modest introduction on the Health Care Authority, (Nederlandse Zorgautoriteit, NZa)

Zorgkaart Nederland schendt privacy huisarts

zondag, september 26th, 2010

Het privé e-mail adres van huisarts Mitrasing is op Zorgkaart gepubliceerd. Zorgkaart is inmiddels ook te vinden op praktijkwebsites van huisartsen mede ontwikkeld door de NHG en LHV.

Zorgkaart Nederland  is een beoordelingssite van de patiëntenvereniging NPCF en mogelijk gemaakt door verzekeringsmaatschappij Zilveren Kruis Achmea. Eerder kwam deze site negatief in het nieuws door een test van HuisartsVandaag. De redactie gaf op bevriende sites beoordelingen die zonder meer gepubliceerd werden.

Prive mailadres

Mitrasing werd opmerkzaam gemaakt door één van zijn patiënten op het openbaar zijn van zijn privé mailadres op Zorgkaart Nederland en hij wilde verwijdering van zijn privé e-mail adres. De eerste reactie van de webbeheerder: “uw adres staat niet in de database dus dat kan niet.” Mitrasing stuurde daarop een printscreen op. Er kwam echter geen reactie van de webbeheerder en na een aantal dagen belde hij naar de NPCF.  Aldaar een vriendelijk en behulpzame reactie; zelfde printscreen werd opnieuw naar de webbeheerder van zorgkaart.nl gestuurd en daarop werd het adres snel verwijderd. De reactie: “De gegevens in Zorgkaart Nederland worden op een aantal manieren verkregen: deels door het raadplegen van openbare bestanden, en deels door aanmeldingen van zorgverleners zelf, of aanmeldingen door hun patiënten. Wij houden niet bij wat de bron van ieder individueel adres is. Overigens respecteren wij uiteraard de Wet Bescherming Persoonsgegevens, en gaan wij met de grootst mogelijke zorg om met de gegevens die wij op Zorgkaart Nederland publiceren. Aan uw verzoek om uw privé-adres te verwijderen hebben wij dan ook op de kortst mogelijke termijn gehonoreerd.”

Mitrasing: ‘Het laatste is ongetwijfeld waar maar als ik even mag doorvragen: als men de Wet Bescherming Persoonsgegevens zou respecteren, dien je toch wel degelijk zorgvuldigheid te betrachten en data te controleren en te verifiëren op toestemming tot publicatie? Men maakt zich wel eens druk over tegenstrijdige adviezen van artsen maar die hebben er blijkbaar ook geen patent op. Terwijl miljoenen Euro’s over de balk worden gegooid om een zogenaamd veilig, privacy beschermend, EPD te ontwikkelen mag de zorgverlener achteraf vernemen of de data over hem/haar wel klopt en of zijn privacy is gerespecteerd. Zorgkaart Nederland kent volgens de website drie partners: Bohn Stafleu van Loghum, Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie en Zilveren Kruis Achmea maar hoe is nu de uiteindelijke verantwoordelijkheid geregeld? Net zo vaag als bij het EPD? ‘

Zorgkaart op praktijksites huisartsen

Inmiddels is de Zorgkaart ook als module vindbaar op praktijkwebsites van huisartsen. Uitgeverij BSL die deze praktijksites samen ontwikkelt met de NHG en LHV heeft dit mogelijk gemaakt. Het is de vraag of huisartsen zo blij zijn met deze ontwikkeling mede gezien de storm van kritiek begin augustus over het niveau van deze website.

Bron: Huisarts Vandaag; maandag 13 september 2010

Azijnzeikerd Agis

dinsdag, augustus 31st, 2010

De vakantie is nauwelijks afgelopen en het lijkt alsof het jachtseizoen op huisartsen weer is geopend. In den blinde nemen kranten de losse flodder van AGIS over mbt declaraties in de huisartsenzorg. Dit is een te verwachten effect van een verandering van de betalingsstructuur. In het verleden boekte een huisarts soms een herhaalrecept als hij de patiënt aan de lijn had en er (ook) een medische vraag was van de patiënt. Immers, in zo’n situatie mocht je niet zowel een herhaalrecept EN een telefonisch consult rekenen.  Nu rekent de huisarts een telefonisch consult en is het herhaalrecept vervallen. Bovendien stijgt elk jaar het aantal verrichtingen, en mensen regelen hun zaken steeds meer vanuit hun eigen huis. Wie gaat er nog naar het spreekuur om de lab uitslagen te vernemen? Waarom is het telefonisch spreekuur zo druk? Waarom is de telefoon van de huisarts zo vaak in gesprek? En daarom gaan verzekeraars als Agis een potje zeuren.

Ik schijn ‘n boete te krijgen …

woensdag, mei 19th, 2010

Ik schijn ‘n boete te krijgen vlgs journalist die de NZa belde.Mijn advocaat en ik weten nog van niks. Prima staaltje zorgvuldigheid v/d NZa

Over Juridische Waterboarding door de NZa

vrijdag, maart 12th, 2010

Until lions have their own historians, histories of the hunt will glorify the hunter…….